Schronienie dla geologa w Chęcinach

Kubatura dla jednostki

Czerwiec 2016
LOKALIZACJA/INSPIRACJA

Obiekt przeznaczony jest dla wolontariusza - geologa. Proponowane rozwiązania zapewniają potrzeby bytowe wolontariusza w sezonie maj - wrzesień. Inspiracją dla zaprojektowanej formy były elementy krajobrazu naturalnego, a w szczególności brzozy otaczające miejsce lokalizacji projektu.

Kolorystyka oraz struktura drzew znajdujących się w okolicy stanowiły inspirację materiałową. Proponowana w projekcie konkretna lokalizacja to zbocze w lesie brzozowym w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, w bezpośredniej bliskości skał bogatych w materiał naukowy dla badań geologicznych.

Obiekt przeznaczony jest dla wolontariusza - geologa. Proponowane rozwiązania zapewniają potrzeby bytowe wolontariusza w sezonie maj - wrzesień. Inspiracją dla zaprojektowanej formy były elementy krajobrazu naturalnego, a w szczególności brzozy otaczające miejsce lokalizacji projektu. Kolorystyka oraz struktura drzew znajdujących się w okolicy stanowiły inspirację materiałową. Proponowana w projekcie konkretna lokalizacja to zbocze w lesie brzozowym w Chęcinach w województwie świętokrzyskim, w bezpośredniej bliskości skał bogatych w materiał naukowy dla badań geologicznych.

USYTUOWANIE/KONSTRUKCJA

Obiekt ulokowany jest w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykorzystać istniejące warunki oświetleniowe. Otwory okienne skierowane są w stronę wschodnią i południową. Dach jest również nachylony w taki sposób by uzyskać jak najwięcej energii z paneli fotowoltaicznych. Konstrukcję nośną obiektu stanowi szkielet drewniany złożony z belek

i słupów połączonych metalowymi wkrętami. Konstrukcja zostanie ocieplona wełną mineralną oraz obłożona deskami brzozowymi. mocowanie obiektu do podłoża przewidziano w czterech punktach. Pod słupami zostaną wylane cztery stopy cementowe do których następnie zostanie przykręcona konstrukcja.

Obiekt ulokowany jest w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykorzystać istniejące warunki oświetleniowe. Otwory okienne skierowane są w stronę wschodnią i południową. Dach jest również nachylony w taki sposób by uzyskać jak najwięcej energii z paneli fotowoltaicznych. Konstrukcję nośną obiektu stanowi szkielet drewniany złożony z belek i słupów połączonych metalowymi wkrętami. Konstrukcja zostanie ocieplona wełną mineralną oraz obłożona deskami brzozowymi. mocowanie obiektu do podłoża przewidziano w czterech punktach. Pod słupami zostaną wylane cztery stopy cementowe do których następnie zostanie przykręcona konstrukcja.